CIVITECH

Website designed and

created by Civitech BV

Uw flexibele partner in infrastructurele werken

 

Advisering en voorbereiding in de weg- en waterbouw, daarmee houdt Civitech in Beek zich voornamelijk bezig. Het interieur van het bedrijfspand aan de Sint Martinusstraat 2 is eind 2006 ingrijpend verbouwd. Civitech wil binnen enkele jaren uitgroeien tot een buro met enkele medewerkers. Inmiddels heeft het buro al 3 medewerkers.

Het werkveld van Civitech is breed. Het omvat de totale werkzaamheden binnen de infrastructurele werken uitgezonderd de uitvoering en aanleg hiervan.

 

Met eigentijdse programma’s worden bestekken geschreven, tekeningen vervaardigd en plannen doorgerekend. Opdrachtgevers kunnen zonder problemen de aanbesteding van projecten uitbesteden. Tijdens de uitvoering kan de begeleiding van, en het toezicht houden op, de werken verzorgd worden. Uit het brede werkveld volgt vanzelfsprekend een diversiteit aan opdrachtgevers. Daartoe behoren (rijks-) overheids-instellingen, aannemers in de GWW maar ook projectontwikkelaars. We geven adviezen over de meest actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van oppervlakken. Civitech schrijft niet alleen de plannen, maar vraagt ook alle benodigde vergunningen aan. In het traject van nazorg worden beheerplannen steeds belangrijker, ook hierin kan Civitech een adviserende rol vervullen.

 

Het ingenieursburo Civitech is een onafhankelijk adviesburo. Door de voorbereiding van de uitvoering gescheiden te houden, weet de opdrachtgever zeker dat hij altijd een objectief advies krijgt.

Civitech combineert een goede kwaliteit met een strakke tijdsplanning. Daar waar nodig wordt er samenwerking met andere specialistische bedrijven gezocht. Men kan hierbij denken aan onderzoekburo’s in de asbestsanering en constructieburo's.

Kortom, Civitech is een klein en flexibel bedrijf in de ontwikkeling, voorbereiding en begeleiding van projecten in de civiele techniek. Het voordeel hiervan is dat een opdrachtgever een vast aanspreekpunt heeft, waardoor deze vrijwel meteen antwoord krijgt op alle mogelijke vragen.

Voor de levering en diensten zijn de RVOI 2001 en DNR 2011 van toepassing tenzij anders overeengekomen.